Schatjes Prive

Gedwongen Klaarkomen

Gedwongen pijpen sex in nieuwegein

gedwongen pijpen sex in nieuwegein

Met betrekking tot het bewijs ten aanzien van feit 4 subsidiair heeft de officier onder meer gewezen op de aangifte van [slachtoffer 4] en het feit dat de tas van aangeefster kort na de diefstal in de auto van verdachte is aangetroffen. Ter zake het bewijs voor feit 5 heeft de officier onder meer gewezen op de bekennende verklaring van verdachte.

Het standpunt van de verdediging. De raadsvrouwe heeft aangevoerd dat verdachte zich de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten niet kan herinneren in verband met het gebruik van verkeerde drugs, maar dat verdachte zich op het standpunt stelt dat nu zijn DNA-profiel matcht met de aangetroffen DNA-sporen hij de delicten wel gepleegd moet hebben. Verdachte kan zich echter niet voorstellen dat hij bij de ten laste gelegde verkrachtingen gebruik heeft gemaakt van een vuurwapen en een mes.

De raadsvrouwe heeft verzocht verdachte van de onderdelen die zien op het dreigen met deze wapens vrij te spreken. Met betrekking tot het onder 4 primair ten laste gelegde feit heeft de raadsvrouwe zich aangesloten bij hetgeen de officier van justitie naar voren heeft gebracht en derhalve heeft de raadsvrouwe verzocht verdachte van dit feit vrij te spreken.

Ook dient verdachte vrijgesproken te worden van het onder 4 subsidiair ten laste gelegde. Uit de bewijsmiddelen kan immers niet opgemaakt worden dat verdachte wetenschap heeft gehad van de in zijn auto aangetroffen tas en voorts niet is gebleken dat verdachte wist dat deze tas van misdrijf afkomstig was, aldus de raadsvrouwe. Het onder 5 ten laste gelegde heeft verdachte bekend en kan volgens de raadsvrouwe bewezen worden. Het oordeel van de rechtbank.

De feiten blijkend uit de bewijsmiddelen 1. Op 14 juni , omstreeks Aldaar vertelde het slachtoffer dat zij onder bedreiging van een al dan niet echt vuurwapen is gedwongen tot orale seks.

Dit feit heeft volgens het slachtoffer plaatsgevonden in de Catherijnesteeg, op ongeveer 15 meter vanaf de Nieuwegracht, te Utrecht. Het slachtoffer vertelde waar het ongeveer had plaatsgevonden en dat ze iets had uitgespuugd. Diezelfde nacht van vrijdag 14 juni vond er een zogenaamd informatief gesprek plaats met het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 1]. Zij vertelde dat zij die nacht terug kwam van het stappen en dat op de Nieuwegracht er ineens een donkere man met een nep of echt pistool bij haar stond.

Deze man zei haar dat ze stil moest zijn en dat ze mee moest lopen. Na ongeveer 15 meter in de steeg gelopen te hebben zei de man dat zij hem moest pijpen. Van de man moest ze daarbij op de grond gaan zitten. De man haalde zelf zijn penis uit zijn gulp en [slachtoffer 1] heeft hem vervolgens gepijpt en daarbij de penis van de man in haar mond op en neer bewogen. De man hield hierbij nog steeds het pistool op haar gericht. Nadat de man in haar mond klaarkwam heeft zij dat ter plaatse uitgespuugd.

Een drietal van deze sporen, allen aangetroffen op het wegdek, gaf bij een indicatieve test een positieve reactie op de aanwezigheid van sperma. Bemonsteringen van deze sporen werden voor onderzoek aangeboden aan het NFI.

Na de verhoren gelijk na het incident is [slachtoffer 1] nog drie keer door de politie gehoord en heeft zij aangifte gedaan. Zij heeft tijdens deze verhoren verklaard dat zij die nacht met een bekende van haar aan het whatsappen was en dat zij haar laatste whatsappbericht heeft verstuurd om Het ontvangen whatsappbericht van De man had het pistool op heuphoogte op haar gericht en zei dat ze mee moest lopen het steegje in.

De man zei dat ze stil moest zijn. Hij praatte zacht, rustig, heel beheerst en gebiedend. Ook zei hij zoiets als: Nadat de man had gezegd dat ze hem moest pijpen haalde hij zijn piemel met zijn rechterhand uit zijn broek. Met zijn linkerhand hield hij het pistool op haar gericht. Op 15 juni heeft [getuige 1], zijnde een huisgenoot van aangeefster, verklaard dat hij omstreeks 3.

Hij hoorde vervolgens [slachtoffer 1] naar haar slaapkamer gaan. Toen is [getuige 1] naar [slachtoffer 1] toegegaan, zag hij haar huilen en haar tandenpoetsen. Op donderdag 14 november , om Aldaar zou een vriendin van de meldster zijn, die net onder bedreiging van een mes onzedelijke handelingen had moeten verrichten.

Ter plaatse vertelde de meldster, genaamd [getuige 2], dat een vriendin van haar zojuist was bedreigd met een mes en dat deze vriendin iemand had moeten pijpen.

Dit feit zou volgens [getuige 2] plaatsgevonden moeten hebben tussen In de woning werd vervolgens met het slachtoffer gesproken, genaamd [slachtoffer 2]. Zij verklaarde dat zij vanaf de Nachtegaalstraat de [adres] was ingelopen. In de [adres] passeerde haar een man, deze man kwam later teruggelopen en bedreigde haar met een mes. Deze man zei haar dat ze hem moest pijpen en dat heeft ze toen gedaan. Deze panty is vervolgens veiliggesteld.

Nadat een indicatieve test een positieve indicatie gaf op de aanwezigheid voor ejaculatievocht met betrekking tot de aangetroffen sporen op de veiliggestelde panty is deze voor onderzoek aangeboden aan het NFI. Zij wilde in de [adres] haar fiets pakken. Daar kwam een man aanlopen, die eerst door liep en vervolgens terugkwam met een mes in zijn linkerhand. Deze man vroeg aan [slachtoffer 2] of zij geld had, waarop zij zei dat ze dat niet had.

De man had hierna nogmaals gezegd: Na ongeveer 10 meter stonden ze stil en zag zij dat de man nog steeds het mes in zijn linkerhand had. De man zei tegen haar dat ze op haar knieën moest gaan zitten en dat zij hem moest pijpen. De broek van de man was open.

De man haalde zijn piemel uit haar mond en trok zichzelf tussendoor ook af met zijn rechterhand. Toen hij klaarkwam deed hij zijn piemel in haar mond. De man had het mes nog steeds in zijn linkerhand, ter hoogte van zijn heup.

De man zei dat ze het door moest slikken, maar [slachtoffer 2] heeft het uitgespuugd. Volgens [slachtoffer 2] is dit allemaal op haar panty terechtgekomen. Op 18 november heeft [getuige 2] tegenover de politie verklaard dat [slachtoffer 2] haar om 5. Op donderdag 19 juni te Aldaar zou een vrouw aan de portier hebben gemeld dat zij was aangerand.

Ter plaatste hoorden de verbalisanten de vrouw, genaamd [slachtoffer 3], vertellen dat zij 10 minuten eerder het café had verlaten en naar haar fiets op de Drift was gelopen.

Op het moment dat zij gebukt stond om haar fiets van het slot af te halen kreeg zij ineens een piemel in haar gezicht geduwd en kreeg zij sperma in haar gezicht. Onder meer van de linkerzijde van het gezicht van [slachtoffer 3] is een bemonstering genomen.

Bij haar fiets bukte zij om de sleutel in het slot te doen. Hierna hoorde ze iets, keek ze omhoog en toen zag zij dat er bijna een piemel in haar mond zat. Binnen drie tellen kwam er vervolgens sperma in haar gezicht. Ze is toen teruggerend naar de portier van de [naam]. Op 6 september heeft [getuige 3], portier bij de [naam], verklaard dat er die bewuste avond in juni een vaste bezoekster van het café voor de deur stond.

Dit meisje was totaal overstuur, aan het huilen en snikken. Het meisje vertelde hem dat toen zij naar huis ging en zij haar fiets wilde losmaken een jongen zich vreemd gedroeg. Het meisje had [getuige 3] verder verteld dat deze jongen bij het losmaken van haar fiets achter haar stond en zij toen sperma in haar gezicht heeft gekregen.

Uit rapportage van het NFI van 13 augustus blijkt dat de veiliggestelde sporen, te weten een bemonstering van de linkerzijde van het gezicht van aangeefster feit 3 , een bemonstering van spoor 6 feit 1 en de bemonstering van de panty feit 2 met elkaar blijken te matchen, dus van dezelfde persoon zijn.

De sporen zijn opgenomen in de databank onder het DNA-profielcluster Nadat alle opsporingsmiddelen waren uitgeput, waaronder uitgebreid technisch en tactisch onderzoek, opsporingsberichtgeving via de media en een etniciteitsonderzoek, heeft de officier van justitie op 8 juli een vordering ingediend bij de rechter-commissaris tot het verrichten van een DNA-verwantschapsonderzoek, als bedoeld in artikel da van het Wetboek van Strafvordering.

De rechter-commissaris heeft op 9 juli hiertoe een machtiging afgegeven. Op 23 oktober ontving de politie van het NFI, zowel telefonisch als via de mail, de uitslag van het verwantschapsonderzoek. Er was een zeer sterke verwantschap aangetroffen in de databank. De gevonden persoon in de databank, genaamd [broer], zou een broer kunnen zijn van de dader. Andere verwantschapsrelaties, met uitzondering van de ouder kind relatie, werden op voorhand niet uitgesloten.

Uit onderzoek bleek dat [broer] één in leven zijnde broer heeft, genaamd [verdachte] hierna: Verdachte bleek in het politiesysteem voor te komen in een zaak waarbij een aangeefster in haar billen was geknepen en was beroofd van haar tas. Op 24 oktober is verdachte aangehouden en is zijn woning doorzocht.

Omdat verdachte weigerde om op vrijwillige basis DNA af te staan, is nadat er daartoe door de officier van justitie een bevel was afgegeven op 27 oktober DNA wangslijmvlies bij verdachte afgenomen. Conclusie ten aanzien van feit 1, 2 en 3. De rechtbank acht gelet op vorenstaande bewijsmiddelen de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen.

Het verweer van verdachte dat hij ten tijde van het plegen van de feiten 1 en 2 geen wapen heeft gebruikt, wordt weerlegd door de bewijsmiddelen en behoeft daarom geen nadere bespreking.

Vrijspraak feit 4 primair en 4 subsidiair. De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsvrouwe van oordeel dat het onder 4 primair ten laste gelegde niet bewezen kan worden en zal verdachte van dit feit vrijspreken. Met betrekking tot het onder 4 subsidiair ten laste gelegde kan de rechtbank op grond van de bewijsmiddelen niet vaststellen dat verdachte wetenschap heeft gehad van de in zijn auto aangetroffen handtas, althans van de criminele herkomst daarvan.

De rechtbank zal verdachte dan ook van het onder 4 subsidiair ten laste gelegde vrijspreken. De rechtbank acht niet bewezen hetgeen verdachte onder feit 5 ten laste is gelegd.

Op 24 oktober is het in de tenlastelegging genoemde imitatiewapen aangetroffen in verdachtes woning in Nieuwegein. De steller van de tenlastelegging heeft als pleegplaats alleen Utrecht opgenomen.

Nu niet bewezen kan worden dat verdachte dit in Nieuwegein aangetroffen wapen in Utrecht voorhanden heeft gehad, zal de rechtbank verdachte van het hem onder 5 ten laste gelegde vrijspreken. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad. Omtrent de persoon van verdachte hebben drs. L Lander, klinisch psycholoog en C.

Beiden gedragsdeskundigen geven wel aan dat er sprake is van cannabisafhankelijkheid. Omdat verdachte zegt zich de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten niet te kunnen herinneren, is het onduidelijk of, en in hoeverre, de afhankelijkheid van cannabis de gedragskeuzes en gedragingen van betrokkene heeft beïnvloed. Een advies omtrent de toerekenbaarheid hebben beide gedragsdeskundigen daarom niet kunnen gegeven. De rechtbank is gelet op het vorenstaande, alsmede gelet op het verhandelde ter zitting en de persoon van verdachte zoals uit de stukken naar voren is gekomen van oordeel dat er geen omstandigheid aannemelijk is geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Verdachte is dan ook naar het oordeel van de rechtbank strafbaar. De eis van de officier van justitie. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door de officier van justitie bewezen geachte zal worden veroordeeld tot:. De raadsvrouwe heeft met betrekking tot de strafmaat gewezen op de oriëntatiepunten van het LOVS Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht ten aanzien van verkrachting, te weten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden.

In straf verminderende zin dient er volgens de raadsvrouwe rekening mee te worden gehouden dat verdachte de eerste drie ten laste gelegde feiten niet opzettelijk en evenmin met zijn volle bewustzijn heeft begaan, het kortdurende acties waren, er geen sprake was van een mededader, deze niet plaatsvonden in een vernederende setting en de slachtoffers geen kwetsbare personen waren.

Voorts heeft verdachte een nagenoeg blanco strafblad. De raadsvrouwe heeft verzocht een gevangenisstraf van 4 jaren, waarvan een deel in voorwaardelijk zin, op te leggen. Aan dit voorwaardelijke gedeelte zouden een behandeling en een meldplicht gekoppeld kunnen worden. De raadsvrouwe heeft er op gewezen dat verdachte een hulpvraag heeft ten aanzien van zijn softdrugsgebruik en dat hij bereid is zich aan alle voorwaarden te houden. De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verkrachten van twee willekeurige jarige vrouwen. Hiermee heeft verdachte op een grove wijze inbreuk gemaakt op de psychische en lichamelijke integriteit van de slachtoffers. Verdachte heeft bij de verkrachtingen, die ongeveer 5 maanden na elkaar in het centrum van Utrecht plaatsvonden, de jonge vrouwen op straat aangesproken en hen onder bedreiging van een wapen gedwongen met hem mee te lopen.

Ja, ik ga ermee akkoord. Je hebt het maximale aantal reacties voor vandaag bereikt. Om onbeperkt te kunnen reageren kun je een account aanmaken. Je advertentie is met success omhoog geplaatst Sluiten. Lees hier de regels en voorwaarden. Plak hier de link van de website waar je naar bent doorgestuurd. Wij zullen de advertenties verwijderen. Bedankt voor de melding. Vul hier alle relevante gegevens in. In geval van melding zullen wij onze maatregelen nemen.

We verzoeken je hier in te vullen of je het zeker weet dat de persoon minderjarig is of dat je het vermoeden hebt. Omschrijf het zo uitgebreid mogelijk wat je weet over deze persoon. Doe naast deze melding ook aangifte bij de politie of bel met Meld Misdaad Anoniem , telefoon Bij gedwongen prostitutie neem je contact op met de politie via Word je zelf gedwongen of heb je direct hulp nodig van de politie, ambulance of brandweer, bel dan Wil je anoniem blijven bel dan met Meld Misdaad Anoniem of vul online het formulier in.

Misdaad Anoniem is geen onderdeel van de politie en je melding blijft gegarandeerd Anoniem. Je melding is verzonden Sluiten. Voor uw en onze veiligheid en om gebruik te blijven maken van Sexjobs dient u akkoord te gaan met: Ik verklaar hiermee dat ik het privacystatement gelezen heb. Mooi blond tienermeisje vol maar lekker proberen??

Lekkere Geile Sex App!! Zaterdag 9 juni hollandse swingers party van SwingersOase. Naakt van Enjoy live. Sexjobs maakt gebruik van cookies.

Bejaarde kut sex in de filmgedwongen pijpen sex in nieuwegein

Met betrekking tot het bewijs ten aanzien van feit 4 subsidiair heeft de officier onder meer gewezen op de aangifte van [slachtoffer 4] en het feit dat de tas van aangeefster kort na de diefstal in de auto van verdachte is aangetroffen.

Ter zake het bewijs voor feit 5 heeft de officier onder meer gewezen op de bekennende verklaring van verdachte. Het standpunt van de verdediging. De raadsvrouwe heeft aangevoerd dat verdachte zich de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten niet kan herinneren in verband met het gebruik van verkeerde drugs, maar dat verdachte zich op het standpunt stelt dat nu zijn DNA-profiel matcht met de aangetroffen DNA-sporen hij de delicten wel gepleegd moet hebben.

Verdachte kan zich echter niet voorstellen dat hij bij de ten laste gelegde verkrachtingen gebruik heeft gemaakt van een vuurwapen en een mes. De raadsvrouwe heeft verzocht verdachte van de onderdelen die zien op het dreigen met deze wapens vrij te spreken. Met betrekking tot het onder 4 primair ten laste gelegde feit heeft de raadsvrouwe zich aangesloten bij hetgeen de officier van justitie naar voren heeft gebracht en derhalve heeft de raadsvrouwe verzocht verdachte van dit feit vrij te spreken.

Ook dient verdachte vrijgesproken te worden van het onder 4 subsidiair ten laste gelegde. Uit de bewijsmiddelen kan immers niet opgemaakt worden dat verdachte wetenschap heeft gehad van de in zijn auto aangetroffen tas en voorts niet is gebleken dat verdachte wist dat deze tas van misdrijf afkomstig was, aldus de raadsvrouwe.

Het onder 5 ten laste gelegde heeft verdachte bekend en kan volgens de raadsvrouwe bewezen worden. Het oordeel van de rechtbank. De feiten blijkend uit de bewijsmiddelen 1. Op 14 juni , omstreeks Aldaar vertelde het slachtoffer dat zij onder bedreiging van een al dan niet echt vuurwapen is gedwongen tot orale seks. Dit feit heeft volgens het slachtoffer plaatsgevonden in de Catherijnesteeg, op ongeveer 15 meter vanaf de Nieuwegracht, te Utrecht.

Het slachtoffer vertelde waar het ongeveer had plaatsgevonden en dat ze iets had uitgespuugd. Diezelfde nacht van vrijdag 14 juni vond er een zogenaamd informatief gesprek plaats met het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 1]. Zij vertelde dat zij die nacht terug kwam van het stappen en dat op de Nieuwegracht er ineens een donkere man met een nep of echt pistool bij haar stond.

Deze man zei haar dat ze stil moest zijn en dat ze mee moest lopen. Na ongeveer 15 meter in de steeg gelopen te hebben zei de man dat zij hem moest pijpen. Van de man moest ze daarbij op de grond gaan zitten. De man haalde zelf zijn penis uit zijn gulp en [slachtoffer 1] heeft hem vervolgens gepijpt en daarbij de penis van de man in haar mond op en neer bewogen.

De man hield hierbij nog steeds het pistool op haar gericht. Nadat de man in haar mond klaarkwam heeft zij dat ter plaatse uitgespuugd.

Een drietal van deze sporen, allen aangetroffen op het wegdek, gaf bij een indicatieve test een positieve reactie op de aanwezigheid van sperma. Bemonsteringen van deze sporen werden voor onderzoek aangeboden aan het NFI. Na de verhoren gelijk na het incident is [slachtoffer 1] nog drie keer door de politie gehoord en heeft zij aangifte gedaan.

Zij heeft tijdens deze verhoren verklaard dat zij die nacht met een bekende van haar aan het whatsappen was en dat zij haar laatste whatsappbericht heeft verstuurd om Het ontvangen whatsappbericht van De man had het pistool op heuphoogte op haar gericht en zei dat ze mee moest lopen het steegje in. De man zei dat ze stil moest zijn. Hij praatte zacht, rustig, heel beheerst en gebiedend. Ook zei hij zoiets als: Nadat de man had gezegd dat ze hem moest pijpen haalde hij zijn piemel met zijn rechterhand uit zijn broek.

Met zijn linkerhand hield hij het pistool op haar gericht. Op 15 juni heeft [getuige 1], zijnde een huisgenoot van aangeefster, verklaard dat hij omstreeks 3. Hij hoorde vervolgens [slachtoffer 1] naar haar slaapkamer gaan.

Toen is [getuige 1] naar [slachtoffer 1] toegegaan, zag hij haar huilen en haar tandenpoetsen. Op donderdag 14 november , om Aldaar zou een vriendin van de meldster zijn, die net onder bedreiging van een mes onzedelijke handelingen had moeten verrichten. Ter plaatse vertelde de meldster, genaamd [getuige 2], dat een vriendin van haar zojuist was bedreigd met een mes en dat deze vriendin iemand had moeten pijpen.

Dit feit zou volgens [getuige 2] plaatsgevonden moeten hebben tussen In de woning werd vervolgens met het slachtoffer gesproken, genaamd [slachtoffer 2]. Zij verklaarde dat zij vanaf de Nachtegaalstraat de [adres] was ingelopen. In de [adres] passeerde haar een man, deze man kwam later teruggelopen en bedreigde haar met een mes. Deze man zei haar dat ze hem moest pijpen en dat heeft ze toen gedaan.

Deze panty is vervolgens veiliggesteld. Nadat een indicatieve test een positieve indicatie gaf op de aanwezigheid voor ejaculatievocht met betrekking tot de aangetroffen sporen op de veiliggestelde panty is deze voor onderzoek aangeboden aan het NFI. Zij wilde in de [adres] haar fiets pakken. Daar kwam een man aanlopen, die eerst door liep en vervolgens terugkwam met een mes in zijn linkerhand.

Deze man vroeg aan [slachtoffer 2] of zij geld had, waarop zij zei dat ze dat niet had. De man had hierna nogmaals gezegd: Na ongeveer 10 meter stonden ze stil en zag zij dat de man nog steeds het mes in zijn linkerhand had.

De man zei tegen haar dat ze op haar knieën moest gaan zitten en dat zij hem moest pijpen. De broek van de man was open. De man haalde zijn piemel uit haar mond en trok zichzelf tussendoor ook af met zijn rechterhand. Toen hij klaarkwam deed hij zijn piemel in haar mond.

De man had het mes nog steeds in zijn linkerhand, ter hoogte van zijn heup. De man zei dat ze het door moest slikken, maar [slachtoffer 2] heeft het uitgespuugd. Volgens [slachtoffer 2] is dit allemaal op haar panty terechtgekomen. Op 18 november heeft [getuige 2] tegenover de politie verklaard dat [slachtoffer 2] haar om 5.

Op donderdag 19 juni te Aldaar zou een vrouw aan de portier hebben gemeld dat zij was aangerand. Ter plaatste hoorden de verbalisanten de vrouw, genaamd [slachtoffer 3], vertellen dat zij 10 minuten eerder het café had verlaten en naar haar fiets op de Drift was gelopen.

Op het moment dat zij gebukt stond om haar fiets van het slot af te halen kreeg zij ineens een piemel in haar gezicht geduwd en kreeg zij sperma in haar gezicht. Onder meer van de linkerzijde van het gezicht van [slachtoffer 3] is een bemonstering genomen. Bij haar fiets bukte zij om de sleutel in het slot te doen.

Hierna hoorde ze iets, keek ze omhoog en toen zag zij dat er bijna een piemel in haar mond zat. Binnen drie tellen kwam er vervolgens sperma in haar gezicht. Ze is toen teruggerend naar de portier van de [naam]. Op 6 september heeft [getuige 3], portier bij de [naam], verklaard dat er die bewuste avond in juni een vaste bezoekster van het café voor de deur stond.

Dit meisje was totaal overstuur, aan het huilen en snikken. Het meisje vertelde hem dat toen zij naar huis ging en zij haar fiets wilde losmaken een jongen zich vreemd gedroeg. Het meisje had [getuige 3] verder verteld dat deze jongen bij het losmaken van haar fiets achter haar stond en zij toen sperma in haar gezicht heeft gekregen. Uit rapportage van het NFI van 13 augustus blijkt dat de veiliggestelde sporen, te weten een bemonstering van de linkerzijde van het gezicht van aangeefster feit 3 , een bemonstering van spoor 6 feit 1 en de bemonstering van de panty feit 2 met elkaar blijken te matchen, dus van dezelfde persoon zijn.

De sporen zijn opgenomen in de databank onder het DNA-profielcluster Nadat alle opsporingsmiddelen waren uitgeput, waaronder uitgebreid technisch en tactisch onderzoek, opsporingsberichtgeving via de media en een etniciteitsonderzoek, heeft de officier van justitie op 8 juli een vordering ingediend bij de rechter-commissaris tot het verrichten van een DNA-verwantschapsonderzoek, als bedoeld in artikel da van het Wetboek van Strafvordering.

De rechter-commissaris heeft op 9 juli hiertoe een machtiging afgegeven. Op 23 oktober ontving de politie van het NFI, zowel telefonisch als via de mail, de uitslag van het verwantschapsonderzoek.

Er was een zeer sterke verwantschap aangetroffen in de databank. De gevonden persoon in de databank, genaamd [broer], zou een broer kunnen zijn van de dader. Andere verwantschapsrelaties, met uitzondering van de ouder kind relatie, werden op voorhand niet uitgesloten. Uit onderzoek bleek dat [broer] één in leven zijnde broer heeft, genaamd [verdachte] hierna: Verdachte bleek in het politiesysteem voor te komen in een zaak waarbij een aangeefster in haar billen was geknepen en was beroofd van haar tas.

Op 24 oktober is verdachte aangehouden en is zijn woning doorzocht. Omdat verdachte weigerde om op vrijwillige basis DNA af te staan, is nadat er daartoe door de officier van justitie een bevel was afgegeven op 27 oktober DNA wangslijmvlies bij verdachte afgenomen. Conclusie ten aanzien van feit 1, 2 en 3. De rechtbank acht gelet op vorenstaande bewijsmiddelen de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen. Het verweer van verdachte dat hij ten tijde van het plegen van de feiten 1 en 2 geen wapen heeft gebruikt, wordt weerlegd door de bewijsmiddelen en behoeft daarom geen nadere bespreking.

Vrijspraak feit 4 primair en 4 subsidiair. De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsvrouwe van oordeel dat het onder 4 primair ten laste gelegde niet bewezen kan worden en zal verdachte van dit feit vrijspreken. Met betrekking tot het onder 4 subsidiair ten laste gelegde kan de rechtbank op grond van de bewijsmiddelen niet vaststellen dat verdachte wetenschap heeft gehad van de in zijn auto aangetroffen handtas, althans van de criminele herkomst daarvan.

De rechtbank zal verdachte dan ook van het onder 4 subsidiair ten laste gelegde vrijspreken. De rechtbank acht niet bewezen hetgeen verdachte onder feit 5 ten laste is gelegd.

Op 24 oktober is het in de tenlastelegging genoemde imitatiewapen aangetroffen in verdachtes woning in Nieuwegein. De steller van de tenlastelegging heeft als pleegplaats alleen Utrecht opgenomen. Nu niet bewezen kan worden dat verdachte dit in Nieuwegein aangetroffen wapen in Utrecht voorhanden heeft gehad, zal de rechtbank verdachte van het hem onder 5 ten laste gelegde vrijspreken.

Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad. Omtrent de persoon van verdachte hebben drs. L Lander, klinisch psycholoog en C. Beiden gedragsdeskundigen geven wel aan dat er sprake is van cannabisafhankelijkheid. Omdat verdachte zegt zich de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten niet te kunnen herinneren, is het onduidelijk of, en in hoeverre, de afhankelijkheid van cannabis de gedragskeuzes en gedragingen van betrokkene heeft beïnvloed. Een advies omtrent de toerekenbaarheid hebben beide gedragsdeskundigen daarom niet kunnen gegeven.

De rechtbank is gelet op het vorenstaande, alsmede gelet op het verhandelde ter zitting en de persoon van verdachte zoals uit de stukken naar voren is gekomen van oordeel dat er geen omstandigheid aannemelijk is geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook naar het oordeel van de rechtbank strafbaar. De eis van de officier van justitie. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door de officier van justitie bewezen geachte zal worden veroordeeld tot:.

De raadsvrouwe heeft met betrekking tot de strafmaat gewezen op de oriëntatiepunten van het LOVS Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht ten aanzien van verkrachting, te weten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden. In straf verminderende zin dient er volgens de raadsvrouwe rekening mee te worden gehouden dat verdachte de eerste drie ten laste gelegde feiten niet opzettelijk en evenmin met zijn volle bewustzijn heeft begaan, het kortdurende acties waren, er geen sprake was van een mededader, deze niet plaatsvonden in een vernederende setting en de slachtoffers geen kwetsbare personen waren.

Voorts heeft verdachte een nagenoeg blanco strafblad. De raadsvrouwe heeft verzocht een gevangenisstraf van 4 jaren, waarvan een deel in voorwaardelijk zin, op te leggen. Aan dit voorwaardelijke gedeelte zouden een behandeling en een meldplicht gekoppeld kunnen worden. De raadsvrouwe heeft er op gewezen dat verdachte een hulpvraag heeft ten aanzien van zijn softdrugsgebruik en dat hij bereid is zich aan alle voorwaarden te houden.

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verkrachten van twee willekeurige jarige vrouwen.

Hiermee heeft verdachte op een grove wijze inbreuk gemaakt op de psychische en lichamelijke integriteit van de slachtoffers. Verdachte heeft bij de verkrachtingen, die ongeveer 5 maanden na elkaar in het centrum van Utrecht plaatsvonden, de jonge vrouwen op straat aangesproken en hen onder bedreiging van een wapen gedwongen met hem mee te lopen. Ja, ik ga ermee akkoord.

Je hebt het maximale aantal reacties voor vandaag bereikt. Om onbeperkt te kunnen reageren kun je een account aanmaken. Je advertentie is met success omhoog geplaatst Sluiten. Lees hier de regels en voorwaarden. Plak hier de link van de website waar je naar bent doorgestuurd.

Wij zullen de advertenties verwijderen. Bedankt voor de melding. Vul hier alle relevante gegevens in. In geval van melding zullen wij onze maatregelen nemen.

We verzoeken je hier in te vullen of je het zeker weet dat de persoon minderjarig is of dat je het vermoeden hebt. Omschrijf het zo uitgebreid mogelijk wat je weet over deze persoon. Doe naast deze melding ook aangifte bij de politie of bel met Meld Misdaad Anoniem , telefoon Bij gedwongen prostitutie neem je contact op met de politie via Word je zelf gedwongen of heb je direct hulp nodig van de politie, ambulance of brandweer, bel dan Wil je anoniem blijven bel dan met Meld Misdaad Anoniem of vul online het formulier in.

Misdaad Anoniem is geen onderdeel van de politie en je melding blijft gegarandeerd Anoniem. Je melding is verzonden Sluiten. Voor uw en onze veiligheid en om gebruik te blijven maken van Sexjobs dient u akkoord te gaan met: Ik verklaar hiermee dat ik het privacystatement gelezen heb. Mooi blond tienermeisje vol maar lekker proberen?? Lekkere Geile Sex App!! Zaterdag 9 juni hollandse swingers party van SwingersOase.

Naakt van Enjoy live. Sexjobs maakt gebruik van cookies.

Sextrio spuitende negerin

  • De verdachte wordt vrijgesproken voor heling van een handtas en verboden wapenbezit. Ben je klaar dan mag je zelf het filmpje wissen.
  • Gedwongen pijpen sex in nieuwegein
  • Gedwongen pijpen sex in nieuwegein
  • Turkse meisje neuken thuisontvangst vrouwen
  • Dit vonnis is gewezen door mr.

Sex date almere sex assen


gedwongen pijpen sex in nieuwegein